Curs gratuit: curs de limba romana pentru straini

Publicat pe 15 Oct 2013

Rezumat

publicitate

Proiectul „Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene” (nr. ref. IF/12.02-02.01) este finanţat prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene, Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe - Programul anual 2012.

 

Descriere

Proiectul „Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene” (nr. ref. IF/12.02-02.01) este finanţat prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene, Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe - Programul anual 2012.

Proiectul se desfăşoară în perioada octombrie 2013 – iunie 2014, în următoarele locaţii: regiunea București-Ilfov, județul Cluj, județul Brașov.

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin oferirea de cursuri de limba română și sesiuni lingvistice, interculturale și educative, adaptate la nevoile beneficiarilor (adulți și copii).

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat în principal de către resortisanţii ţărilor terţe cu drept de ședere în România (cetățeni străini resortisanți țări terțe), adulți și copii, iar în secundar instituții publice responsabile de integrarea RTT în România, organizații non-guvernamentale care sprijină la nivel național sau local procesul de integrare a RTT, comunitățile locale în care locuiesc RTT, mass-media.

Activităţile principale destinate cetățenilor străini resortisanți țări terțe, cu drept de ședere în România, se vor concretiza în oferirea în mod gratuit a unor:

Ø     cursuri formale și sesiuni practice de învățare a limbii române (București, Cluj-Napoca, Brașov);

Ø     sesiuni lingvistice, interculturale și educative destinate copiilor RTT, inclusiv prin metode de educaţie non-formală (București, Cluj-Napoca).

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi:

Georgiana-Cristina Rentea, Manager de proiect Asociația ADIS,

georgiana@asociatia-adis.ro, 0766 448 746

 

Ivona Leontescu, Responsabil proiect partener Asociația Serviciul APEL,

ivona.leontescu@apelngo.ro, 0766 090 775


 afla mai multe detalii aici: http://www.asociatia-adis.ro/

Comentarii